Reportujeme bugy v Debianu

August 6th, 2009 by Jakub Lucký

Když jsem zjistil, jak někteří nešťastníci tápají, kterak se reportují bugy v Debianu, rozhodl jsem se celé společnosti výrazně ulevit od tohoto nešvaru a napsat stručný návod, který snad pomůže každému náhodně zacestovalému hledači…

Krok #1, instalace potřebného

V první řadě je potřeba nainstalovat balíček (velikost 815k), která nám umožní používat skvělé konzolové rozhraní.

apt-get install python-urwid
Krok #2, spuštění reportbugu

V oblíbeném terminálovém emulátoru (Terminál, Konsole, Xter ) si pusťte (pod běžným uživatelem, root se nedoporučuje) reportbug příkazem

reportbug

V terminálu se vám objeví velké šedé okno na modrém pozadí. Uprostřed okna je vstupní formulář. Do tohoto vyplňte jméno balíku, jehož chybu reportujete.

Krok #3 Není už takový bug?

reportbug-1
Po chvilce stahování dat z webu se vám zobrazí seznam všech aktivních bugů pro vámi zadaný balík. Pečlivě je projděte, zda tam již není něco podobného. Není větší hanba než reportovat duplicitní bug, ale stává se.

Krok #4, už konečně reportujeme

reportbug-2
Už jsme pokročili dále. Nyní je potřeba vyplnit nadpis vašeho bugu. Věnujte chvilku tomu promyslet si, co tam patří a co ne. Určitě žádná slova jako: Help, Fuck, OMG a podobně. Věcně, stručně. Dobrý příklad může být například: Crash when ends playlist. I méně vycvičený orangutan z toho pozná, že program padá když mu skončí playlist.

Krok #5, další adresáti

reportbug-3

Zde můžete přidat adresáty k vašemu bugu. Vesměs to není nutné, snad jedině v případě, že chcete aby vám to přišlo i na jiný mail nebo třeba kamarádovi se stejným problémem.

krok #6, důležitost chyby

reportbug-4

V dalším kroku je důležitý bod, volba “nebezpečnosti” chyby. Obecně bych zde doporučoval volit spíše nižší než vyšší, neboť úrovněmi Critical, Grave a Serious se sice vývojáři zabývají co nejdříve, nicméně kdejaká zbytečnost označená jako Critical nebývá příliš vítána.

krok #7, patch a překlady

reportbug-5

Pokud zasíláte patch, nebo jde o problém v překladu (překlepy v jazykových variantách jsou problémy překladu), je v tomto kroku to správné místo k označení.

krok #8, vlastní popis chyby

reportbug-6

Nakonec se vyplňuje slovní popis chyby. Zde je vhodné uvést co nejširší množství informací:

  • Způsob, jakým se dá chyba “zopakovat”, který má správce balíku provést, aby se mu projevila stejná chyba
  • Zda se tato chyba projevuje od nějakého upgrade
  • Svůj hardware, pokud to může mít vliv
  • různé terminálové výpisy
  • V případě, že program padá, výpis strace, gdb výstup apod. (o strace a gdb více v dalším díle)
  • konfigurační soubory (zkontrolujte, zda neobsahují nějaké citlivé údaje)

Naopak neuvádějte aktuální verze balíčků, to zvládá reportbug vyplnit za vás.

Případné delší výpisy je vhodné přiložit spíše jako soubor a přiložit v kroku #9

reportbug-7

krok #9, přiložení souborů a odeslání

reportbug-8

Pokud máte některé soubory k přiložení, přiložte je nyní pomocí volby “Attach a file”,volba “Include a text file” způsobí, že se soubor vloží přímo do textu zprávy, což je obvykle nežádoucí. Nakonec bugreport odešlete.

Krok #10, komunikace s vývojářem

Odesláním bugreportu ještě celá věc neskončí, během nějaké doby se vám pravděpodobně ozve správce daného balíku a pravděpodobně po vás bude něco chtít. Je žádoucí na tyto emaily reagovat, neboť další informace mohou vést k opravení vašeho bugu nebo alespoň ke kontrole, že k této chybě už v nové verzi nedochází.

Leave a Reply