Milion projektů, které bych snad někdy chtěl realizovat

September 22nd, 2009 by Jakub Lucký
  • 2 projekty pro ÚOOÚ, které už měli být hotov
  • Film metodou focené animace
  • Diskrétní simulátor výtahů
  • dopřepsat svůj screenshoter do PERLu
  • skautská akce zaměřená na divadelní tvorbu
  • pro Junáka vytvořit jednoduše spravovatelný systém oddílových webů (stačít zalít vodou a můžete podávat)
  • vytvořit handbook pro fundraisery neziskových akcí
  • naprogramovat internetovou hru Amber
  • zorganizovat šifrovací/GPS hru pro veřejnost
  • vytvořit si jednoduchý systém sledování příjmů a výdajů

Leave a Reply