Počítáme s Novinky.cz

October 22nd, 2008 by Jakub Lucký

Nedalo se nevšimnout, jakým způsobem se snaží Novinky.cz v článku “Člověk kvůli spamu ztratí ročně téměř tři dny” aplikovat matematiku na reálný svět

Podle nich třídění spamu připraví lidi v zaměstnání v průměru o zhruba 1200 minut ročně, tedy asi celkem 20 hodin.

V závislosti na délce pracovního týdne to pak znamená skoro tři dny za rok.

Otázkou tedy je, proč se čas, spočítaný na základě empirického zkoumání a statistického odhadu, spočítaný přesně pro celý rok, tedy konečné číslo času potřebného na jeden rok má ještě vynásobit konstantou ležící někde na intervalu <3;4>, podle toho, jak dlouhý je pracovní týden.

Druhou otázkou, která nepochybně stojí za odpovězení, je zdravý rozum. Copak běžný člověk opravdu stráví 1/120 svého času? Dost o tomto čase pochybuji, neboť spamové filtry minimalizují čas k tomuto potřebný. Leda že by statistický vzorek tvořili administrátoři mail serverů

Leave a Reply