Citát týdne #1

June 25th, 2008 by Jakub Lucký

Mohli byste dospět k názoru, že se změnou společnosti na pokraji nového tisíciletí ženy - a obzvlášť mladé ženy - najdou zalíbení v aktivní roli při navazování známostí. Stejně bláhová by ale byla víra v neposkvrněnost Panny Marie.

 

 

Citát pochází z knihy Šest etap stárnutí (Stephen C. George & Ken Winston Caine), kapitola “Po dvacítce”, podkapitola Pravidla navazování známostí

Leave a Reply